Polyerga
Opis

 

  Szanowni Państwo.

  Ta strona jest oficjalną stroną internetową firmy HorFerVit Pharma GmbH/Niemcy producenta leku POLYERGA. Wszystkie nazwy i teksty na niej zamieszczone są zastrzeżone i powielanie ich w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody autorów bądź firmy jest zabronione.

polyerga@polyerga.pl

 

 

Zamieszczony opis jestinformacją na temat leku pod nazwą Polyerga.Lek ten jestproduktem naturalnym ,wyciągiem ze śledziony wieprzowej ,wprowadzonym do leczenia nowotworów przez Onkologa,dr Waltera Kuhlmeya przed 50 laty. Zawiera polipeptydy złożone z licznychaminokwasów i oligopeptydy, związki drobnocząsteczkowe, zawierające nie więcej niż l0 aminokwasów . Polipeptydy swoją budową przypominają hormony i zaliczane są obecnie do cytokin ,które regulują szereg procesów biochemicznych w ustroju człowieka orazodgrywają pewną rolę w patogenezie niektórych chorób. W pierwszych publikacjach na temat Polyergi dr W.Kuhlmey podkreślał działanie biochemiczne Polyergi , przez jej wpływ na metabolizm komórek nowotworowych , wyrażające się hamowaniem glikolizy . W późniejszych publikacjach innych autorów , podkreślano tylko działanie immunostymulujące Polyergi , poprzez działanie na układ immunologiczny ustroju i pobudzenie komórek NK i makrofagów ,co potwierdzili w swoich badaniach Ojeda i wsp.w r.1994 i Klingmuller w roku 1999 . Polipeptydy i oligopeptydy są w wytwarzane przez komórki układu odpornościowego ; aktywne limfocyty i makrofagi [ występują wśledzionie, w dużych ilościach ] , zwane odpowiednio limfokinami i monokinami . Do grupy polipeptydów zalicza się : interferony , inerleukiny,czynniki martwicy nowotworów oraz czynniki wzrostu i chemotaktyczne . Część tych substancji znalazła już zastosowanie w leczeniu ,między innymi nowotworów .

...................

To opracowanie ma na celu przedstawienie informacji na temat roli wyciągów ze śledziony (peptydów) w kontekście naszego preparatu pod nazwą POLYERGA stosowanego w terapii leczenia nowotworów. Pomimo stosowania wyciągów ze śledziony (peptydów) w terapii leczenia nowotworów już od wielu lat, temat ten był dotychczas traktowany w literaturze jak i innych publikatorach medycznych w sposób lapidarny. W tym przypadku nie zależy nam na przedstawieniu zagadnienia w sposób naukowy. Odsyłamy Państwa do literatury specjalistycznej, którą ewentualnie jesteśmy w stanie Państwu udostępnić łącznie innymi z materiałami.

Dziękujemy za opinie i wsparcie Dr EUGENIUSZOWI SIMONOWI z Poznania.